डेड विक दिनक्रम

रात्री ऑफिस मध्ये राहून काम केले आणि झोपायला पहाट झाली…  रोज रात्री साडे तीन ला येणारा जेनीटर ओळखीचे स्मित देवून गेला… मग लॉबी मध्येच सोफ्यावर कसाबसा मावून झोपलो… अंगावर चादर म्हणून जर्किन… झोपताना समोर काचेतून दिसतो आहे तो अंधारात पण चमकणारा बेल टोवर… हळूच डोळे मिटले की डोके अपोआप शांत झाले…. डोळे उघडतो तो आजूबाजूला खूप लोक इतरत्र चालत फिरत गप्पा मारत आहेत, क्लासेस ला जात आहेत.. बाजूला कोणी एक कपल शांतपणे ना बोलता असंच बसले आहे…. पहिल्यांदा आठवते ती कॉफी.. काल रात्री ब्रश इथे आणलाच नाही… असंच इलेक्ट्रिकल च्या एचकेएन लोंज मध्य एजून ३० सेंट ची रेग्युलर कॉफी घेतली… जाताना पॉटर लायब्ररी आणि मेक डीपार्टमेंट च्या मधून येणारा सूर्यप्रकाश… आज अंघोळ नाहीच… दुपारी अडीच पर्यंत खायला पण नाही वेळ… मग काय काय कामे उरकता उरकता, असाईनमेंट संपवताना आणि क्लासेस करेपर्यंत अडीच… मग जेवण आणि जरा सुस्ती.. परत ऑफिसच्या लॉबीमधला सोफा…. मग संध्याकाळ…. पाच वाजता लोंज बंद होतो.. त्याच्या आधी एक कॉफी घेतलेली बरी… दिवस संपत आला… चायला अर्धा दिवस फुकटच गेला की.. अजून बरेच काम करणे बाकीच आहे.. आता कसे संपणार.. आज पण परत जागायला लागणार… आज पण घरी जायला मिळणार नाही.. पण उद्या सकाळी नक्की घरी जायचे… असे म्हणून आपले ऑफिस अन लॉबी आणि त्या काचेतून दिसणारा बेल टोवर… समोर पुस्तक, इंटरनेट… रात्री कोणीना कोणी सापडतेच जेवायला बरोबर जायला… परत काम, ऑफिस आणि लॉबी… रात्रीचे साडे तीन… जेनीटर चे ओळखीचे आणि सवयीचे स्मित… आणि पहाटे पहाटे सोफ्यावर केलेले अंगाचे मुटकुळे…

One thought on “डेड विक दिनक्रम

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s